Clownkurs mm

Clownkurs och Teaterkurs 2018-2019

 

CLOWNKURS / CLOWN WORKSHOP

 

Sökandet efter varje individs unika löjliga och komiska sidor. Genom improvisationer letar vi efter denna rödnäsda figur som dyker upp när man minst anar det. Vi lär oss att njuta när vi "misslyckas", clownen förblir optimistisk trots alla motgångar.

Vad är en clown? En clown är en komisk och underbart löjlig figur som får publiken att skratta. Under kursen upptäcker deltagarna att clowneri inte har något att göra med glada färger, blommor, stora skor och falska leenden. För dig som vill hantera din scenskräck, bjuda på dig själv inför en publik och träna upp din publikkontakt så är denna kurs utmärkt. Clownkursen passar både professionella och mindre erfarna. Jonas Södergrens originella pedagogik utgår från varje deltagares förutsättningar och lust. Clownkursen är befriad från tråkiga teorier och slavliknande metoder.

 

1. Clownkurs. Helg 2018

Plats: Stockholm

När: 27 - 28 oktober 2018

Tid: kl 10.30 - 16.30

Maila eller ring för priser och info:

jonassodergren@hotmail.com

Tel: 070-545 68 69

 

2. Act and Play och Clown 2018

8 ggr. Torsdagar: 4, 11, 18, 25 okt samt 1, 8, 15, 22 nov.

Kl 17.30 - 20.15. Stockholm

 

3. Clown workshop 2019

29 april - 10 maj 2019. Mån - fre kl 10 14. Stockholm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En teaterkurs för att upptäcka / återupptäcka teaterns kärna: Lusten och njutningen att stå på scen. Tankar dödar impulsen och känslor dödar leken. Tänk inte! Inga känslor!

En bra skådespelare njuter av alla ord han säger, av alla steg hon tar.

Hela tiden lätt, lätt som en fjäder. Genom improvisationer guidas deltagarna att finna sin egen lust och njutning av att stå på scenen. När älskar vi dig? När tråkar du ut oss? Teaterkursen syftar till att befria teatern från tråkighet och högtravande pretentioner. För dig som vill hantera din scenskräck, bjuda på dig själv inför en publik och träna upp din publikkontakt så är denna kurs perfekt. Passar professionella såväl som mindre erfarna.

 

1. Act and Play 2018

Plats: Stockholm

När: 6 - 7 oktober

Tid: Kl 10.30 - 16.30

Maila eller ring för priser och info:

jonassodergren@hotmail.com

Tel: 070-545 68 69

 

2. Act and Play och clown 2018

8 ggr. Torsdagar: 4, 11, 18, 25 okt samt 1, 8, 15, 22 nov.

Kl 17.30 - 20.15. Stockholm

 

3. Act and Play workshop våren 2019, 1 april - 12 april. Mån - fre, kl 10 - 14. Sthlm

 

 

 

Act and Play Workshop

 

Karaktärer workshop

 

I denna teaterkurs får deltagarna i uppgift att hitta en kostym att improvisera i.

Tänk maskerad! Tänk INTE på hur karaktären är, tänk INTE på vem karaktären är. Tänk INTE på varifrån karaktären kommer ifrån. Det kommer du att upptäcka på scenen. Din fantasi och din spelglädje i samklang med kostymen kommer att visa dig.

Låt aldrig karaktären stå i vägen för din impuls och fantasi. Karaktären ska hjälpa dig att hitta frihet på scenen.

Hitta en kostym/dräkt som triggar din fantasi. Det bästa är om ingen känner igen dig när du gör din första entre på scenen: -Ingen känner igen mig, haha!

Utifrån denna lustfyllda och icke psykologiska inställning till karaktärsarbetet söker vi efter just din unika karaktär som du njuter av att spela.

Är den komisk? melodramatisk? Lekfull? Galen? För dig som vill hantera din scenskräck, bjuda på dig själv inför en publik och öva upp din publikkontakt så är denna workshop/teaterkurs perfekt.

 

2019

Karaktärer workshop

Plats: Stockholm

När: 15 april - 26 april

Tid: Mån - fre kl 10 - 1

Maila eller ring för priser och info:

jonassodergren@hotmail.com

Tel: 070-545 68 69

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2019

 

6 veckors workshop

 

Act and Play, 1 april - 12 april

Karaktärer, 15 april - 26 april

Clown, 29 april - 10 maj

 

Plats: Stockholm

När: 1 april - 10 maj 2019

Tid: Mån - fre kl 10 - 14

Maila eller ring för priser och info:

jonassodergren@hotmail.com

Tel: 070-545 68 69

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sagt om Jonas Södergrens workshops:

 

"Det märks att Jonas har stor erfarenhet av att leda grupper där deltagarna har olika scenisk erfarenhet och bakgrund. Jonas är lekfull och engagerad samtidigt som han tar leken på fullaste allvar. Det var inspirerande och utvecklande att spendera en helg med att fördjupa mina kunskaper inom clownkonsten tillsammans med honom och hans pedagogik" /Karin Svensson, artist och kursdeltagare

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ENGLISH

 

THEATRE WORKSHOPS 2018-2019

 

CLOWN workshop

The search for every persons unique ridiculous and loveable stupid sides. Through improvisations we search for the red nosed

person who pops up on the stage when we least expect it. We learn to have fun with being bad. That the clown always remain optimistic although he/she flops all the time.

What is a clown? Thanks for asking. A clown is a person that on a stage or in a circus, has fun to be ridiculous and

stupid in front of an audience. Jonas Södergrens original pedagogic is based on

"the pleasure of acting" and strives to liberate the actor on the stage.

The workshop is liberated from boring theories and stupid methods.

 

2018

1. Clown workshop

Where: Stockholm

When: 27 - 28 october

Time: 10.30 - 16.30 pm

Prices and applications: jonassodergren@hotmail.com

Tel: 0046- (0) 70-545 68 69

 

2. Act and Play and clown workshop

8 thursday evenings: 4, 11, 18, 25 oct and 1, 8, 15, 22 nov

2018.

Time: 17.30 - 20.15 pm. Stockholm

 

2019

Clown workshop

29 april - 10 may

Mon - fri, 10 - 14 pm

 

--------------------------------------------------

 

ACT AND PLAY workshop

 

We play theatre because we enjoy to pretend that we are someone else.

When we play we forget ourselves and thats the reason why we play. People who wants

to think play chess, actors want to play. Thinking kills the impulse and feelings kills the game.

Don't think! No feelings!

We learn that the character we play must follow the actors fantasy and pleasure, not the opposite. The actor is always more interesting than the character he plays.

A good actor enjoys all the words she speaks, enjoys all the steps she takes.

Always light, light as a feather.

 

Through improvisations the students are guided to find their own pleasure on stage.

Suits professionals as well as amateurs.

 

2018

1. Act and play workshop

Where: Stockholm

When: 6 - 7 october

Time: 10.30 - 16.30 pm

For questions, prices and applications:

jonassodergren@hotmail.com Tel: 0046-(0)70 545 68 69

 

2. Act and Play and clown workshop

8 thursday evenings: 4, 11, 18, 25 oct and 1, 8, 15, 22 nov.

Time: 17.30 - 20.15 pm. Stockholm

 

2019

Act and Play workshop

1 april- 12 april

Mon - fri, 10 - 14 pm

 

------------------------------------------------------------------------------------

CHARACTER workshop

The students discover their acting freedom and fantasy by putting on a costume. DONT think about who the character is, DONT think about how the character is, DONT think about where the character comes from. You will discover that on the stage.

 

2019

Characters workshop

Where: Stockholm

When: 15 april - 26 april

Time: Mon - fri, 10 - 14 pm

For questions, prices and applications:

jonassodergren@hotmail.com Tel: 0046-(0)70 545 68 69

 

---------------------------------------------------------------

 

2019

 

6 weeks workshop

 

1. Act and Play, 1 april - 12 april

2. Characters, 15 april - 26 april

3. Clown, 29 april - 10 may

 

Where: Stockholm

When: 1 april - 10 may

Time: Mon - fri, 10 - 14 pm

For questions, prices and applications:

jonassodergren@hotmail.com Tel: 0046-(0)70 545 68 69

 

---------------------------------------------------------

Said about Jonas Södergrens workshops:

 

"Jonas is engaged and serious about being playful. It was inspiring and developing

to study with him and his pedagogy and to deepen my knowledge about the art of clowning"

/ Karin Svensson, artist and former student

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JONAS SÖDERGRENS TEATERSKOLA

Teaterkurser och clownkurser

(Scroll down for English)

 

JONAS SÖDERGREN