Clownkurs mm

 

Clownkurs och Teaterkurs 2018

 

(Text in English below)

 

 

CLOWNKURS / CLOWN WORKSHOP

 

Sökandet efter varje individs unika löjliga och komiska sidor. Genom improvisationer letar vi efter denna rödnäsda figur som dyker upp när man minst anar det. Vi lär oss att njuta när vi "misslyckas", clownen förblir optimistisk trots alla motgångar.

Vad är en clown? En clown är en komisk och underbart löjlig figur som får publiken att skratta. Under kursen upptäcker deltagarna att clowneri inte har något att göra med glada färger, blommor, stora skor och falska leenden. För dig som vill hantera din scenskräck, bjuda på dig själv inför en publik och träna upp din publikkontakt så är denna kurs perfekt. Clownkursen passar både professionella och mindre erfarna. Jonas Södergrens originella pedagogik utgår från varje deltagares förutsättningar och lust. Clownkursen är befriad från tråkiga teorier och slavliknande metoder.

 

Clownkurs i Göteborg. Helg

Plats: Teatersal på Kulturskolan i Lundby, Blackevägen 1.

400 72. Göteborg

Spårvagnsplats: Rambergsvallen

När: 12-13 maj

Tid: Lör kl. 13.30-18.30. Sön kl 10-16.30

Priser och anmälan: sofia.c.linden@hotmail.com

Frågor om kursen:

jonassodergren@hotmail.com

Tel: 070-545 68 69

 

Clownkurs. Sommar

Plats: Stockholm

När: 2 - 6 juli, mån - fre

Tid: Kl 10 - 14

Maila eller ring för priser och info:

jonassodergren@hotmail.com

Tel: 070-545 68 69

 

Clownkurs. Helg

Plats: Stockholm

När: 27 - 28 oktober 2018

Tid: kl 10.30 - 17

Maila eller ring för priser och info:

jonassodergren@hotmail.com

Tel: 070-545 68 69

 

Facebook:

https://www.facebook.com/Jonas-S%C3%B6dergrens-Theatre-school-128527007160781/

Scenkonstportalen:

http://scenkonstportalen.riksteatern.se/produktion/1354

 

-------------------------------------------------- -

 

 

 

English

 

THEATRE WORKSHOPS 2018

 

CLOWN WORKSHOP

The search for every persons unique ridiculous and loveable stupid sides. Through improvisations we search for the red nosed

person who pops up on the stage when we least expect it. We learn to have fun with being bad. That the clown always remain optimistic although he/she flops all the time.

What is a clown? Thanks for asking. A clown is a person that on a stage or in a circus, has fun to be ridiculous and

stupid in front of an audience. Jonas Södergrens original pedagogic is based on

"the pleasure of acting" and strives to liberate the actor on the stage.

The workshop is liberated from boring theories and stupid methods.

 

Clown workshop in Gothenburg, weekend

Where: Gothenburg

When: 12-13 may

Time: Sat 13.30-18.30 pm. Sun 10-16.30 pm

 

Clown workshop summer

Where: Stockholm

When: 2 - 6 july, mon-fri

Time: 10-14 pm

Prices and applications: jonassodergren@hotmail.com

Tel: 0046- (0) 70-545 68 69

 

Clown workshop autumn

Where: Stockholm

When: 27 - 28 october

Time: 10.30 - 17 pm

Prices and applications: jonassodergren@hotmail.com

Tel: 0046- (0) 70-545 68 69

 

 

 

 

 

ACT and PLAY Workshop

ACT AND PLAY (teater workshop)

 

En teaterkurs för att upptäcka / återupptäcka teaterns kärna: Lusten och njutningen att stå på scen. Tankar dödar impulsen och känslor dödar leken. Tänk inte! Inga känslor!

 

En bra skådespelare njuter av alla ord han säger, av alla steg hon tar.

Hela tiden lätt, lätt som en fjäder. Genom improvisationer guidas deltagarna att finna sin egen lust och njutning av att stå på scenen. När älskar vi dig? När tråkar du ut oss? Teaterkursen syftar till att befria teatern från tråkighet och högtravande pretentioner. För dig som vill hantera din scenskräck, bjuda på dig själv inför en publik och träna upp din publikkontakt så är denna kurs perfekt. Passar professionella såväl som mindre erfarna.

 

Play and Acting workshop höst 2018

Plats: Stockholm

När: 6 - 7 oktober

Tid: Kl 10.30 - 16.30

Maila eller ring för priser och info:

jonassodergren@hotmail.com

Tel: 070-545 68 69

 

--------------------------------------------------

 

English

 

ACT AND PLAY workshop

 

We play theatre because we enjoy to pretend that we are someone else.

When we play we forget ourselves and thats the reason why we play. People who wants

to think play chess, actors want to play. Thinking kills the impulse and feelings kills the game.

Don't think! No feelings!

We learn that the character we play must follow the actors fantasy and pleasure, not the opposite. The actor is always more interesting than the character he plays.

A good actor enjoys all the words she speaks, enjoys all the steps she takes.

Always light, light as a feather.

 

Through improvisations the students are guided to find their own pleasure on stage.

Suits professionals as well as amateurs.

 

Act and play workshop

Where: Stockholm

When: 6 - 7 october

Time: 10.30 - 16.30 pm

For questions, prices and applications:

jonassodergren@hotmail.com Tel: 0046-(0)70 545 68 69

 

 

KARAKTÄRER Workshop

 

I denna teaterkurs får deltagarna i uppgift att hitta en kostym att improvisera i.

Tänk maskerad! Tänk INTE på hur karaktären är, tänk INTE på vem karaktären är. Tänk INTE på varifrån karaktären kommer ifrån. Det kommer du att upptäcka på scenen. Din fantasi och din spelglädje i samklang med kostymen kommer att visa dig.

Låt aldrig karaktären stå i vägen för din impuls och fantasi. Karaktären ska hjälpa dig att hitta frihet på scenen, inte tvärtom.

Hitta en kostym/dräkt som triggar din fantasi. Det bästa vore om ingen känner igen dig när du gör din första entre på scenen: -Ingen känner igen mig, Haha!

Utifrån denna lustfyllda och icke psykologiska inställning till karaktärsarbetet söker vi efter just din unika karaktär som du njuter av att spela.

Är den komisk? tragisk? melodramatisk? För dig som vill hantera din scenskräck, bjuda på dig själv inför en publik och öva upp din publikkontakt så är denna workshop/teaterkurs perfekt.

 

Karaktärer workshop

Plats: Stockholm

När: 9 - 10 november 2018

Tid: Fre kl 17.30 - 21. Lör kl 10.30 - 16.30

Maila eller ring för priser och info:

jonassodergren@hotmail.com

Tel: 070-545 68 69

 

 

-----------------------------------------------------------------

ENGLISH:

 

CHARACTER Workshop

The students discover their acting freedom and fantasy by putting on a costume. DONT think about who the character is, DONT think about how the character is, DONT think about where the character comes from. You will discover that on the stage.

 

Characters workshop

Where: Stockholm

When: 9 - 10 november 2018

Time: Fri 17.30 - 21 pm. Sat 10.30 - 16.30 pm

For questions, prices and applications:

jonassodergren@hotmail.com Tel: 0046-(0)70 545 68 69

 

 

 

 

 

 

 

JONAS SÖDERGRENS TEATERSKOLA

Teaterkurser och clownkurser

(Scroll down for English)

 

JONAS SÖDERGREN