Clownkurs mm

 

Teaterkurser och clownkurser

(Scroll down for English)

Jonas Södergren theatre school hemsida:

www.jonassodergrenschool.com

 

 

Clownkurs och Teaterkurser


Clownkurs / Clown workshop

Sökandet efter varje individs unika komiska sidor. I lustfyllda improvisationer balanserar deltagarna mellan flop och succé när vi letar efter denna rödnäsda figur som dyker upp när man minst anar det. Vi lär oss att njuta av misstagen, clownen förblir optimistisk trots alla floppar. Vad är en clown? En clown är en komisk och underbart "idiotisk" person som överraskar och får publiken att skratta.  För dig som vill bjuda på dig själv inför en publik och träna upp din publikkontakt så är denna kurs utmärkt. Clownkursen passar både professionella artister och mindre erfarna. Jonas Södergrens originella pedagogik är lekfull och utmanande och utgår från varje deltagares förutsättningar. Clownkursen är befriad från tråkiga teorier och slavliknande metoder.

 

För aktuella kurser och datum se hemsidan:

jonassodergrenschool.com

 

Act and Play Workshop

 

En teaterkurs för att upptäcka / återupptäcka teaterns kärna: Lusten och njutningen att stå på scen. Tankar dödar impulsen och känslor dödar leken. Tänk inte! Inga känslor! En bra skådespelare njuter av alla ord han säger, av alla steg hon tar. Hela tiden lätt, lätt som en fjäder. Genom improvisationer guidas deltagarna att finna sin egen lust och njutning av att stå på scenen. När älskar vi dig? När tråkar du ut oss? Teaterkursen är lekfull och utmanande och syftar till att befria teatern från tråkighet och högtravande pretentioner. För dig som vill bjuda på dig själv inför en publik och träna upp din publikkontakt så är denna lekfulla och utmanande teaterkurs perfekt. Passar professionella artister såväl som mindre erfarna.


För aktuella kurser och datum se hemsidan:

jonassodergrenschool.comKaraktärer workshop

 

I denna teaterkurs får deltagarna i uppgift att hitta en kostym att improvisera i.

Tänk maskerad! Tänk INTE på hur karaktären är, tänk INTE på vem karaktären är. Tänk INTE på var karaktären kommer ifrån. Det kommer du att upptäcka på scenen. Din fantasi och din spelglädje i samklang med kostymen kommer att visa dig.

Låt aldrig karaktären stå i vägen för din impuls och fantasi. Karaktären ska hjälpa dig att hitta frihet på scenen.

Hitta en kostym/dräkt som triggar din fantasi. Det bästa är om ingen känner igen dig när du gör din första entre på scenen: 

-Ingen känner igen mig, haha!

Utifrån denna lustfyllda och icke psykologiska inställning till karaktärs arbetet söker vi efter just din unika karaktär som du njuter av att spela.

Är den komisk? melodramatisk? Lekfull? Galen? För dig som vill hantera din scenskräck, bjuda på dig själv inför en publik och öva upp din publikkontakt så är denna lekfulla och utmanande workshop/teaterkurs perfekt.


För aktuella kurser och datum se hemsidan:

jonassodergrenschool.com


 

 Text & game workshop

 

Vi lär oss att vara lätta och njutbara på scenen genom att filtrera texten genom lek. En skådespelare som i spelet understryker texten hon framför blir tung, normal och ointressant. Som skådespelare kan du vara vad du vill, men aldrig tung, normal och ointressant. Det är när skådespelaren har kul och njuter av att framföra texten genom en lek, som teaterns magi kan uppstå. Text & game workshop passar alla som jobbar eller vill jobba med text och som vill upptäcka lekfulla och okonventionella sätt att framföra texten på.

 

För aktuella kurser och datum se hemsidan:

jonassodergrenschool.com


 Sagt om Jonas Södergrens workshops:

 

"Det märks att Jonas har stor erfarenhet av att leda grupper där deltagarna har olika scenisk erfarenhet och bakgrund. Jonas är lekfull och engagerad samtidigt som han tar leken på fullaste allvar. Det var inspirerande och utvecklande att spendera en helg med att fördjupa mina kunskaper inom clownkonsten tillsammans med honom och hans pedagogik" /Karin Svensson, artist och workshop deltagare

 

 --------------------------------------------------------------------------

 

ENGLISH

 

THEATRE  WORKSHOPS 2023

 

Clown workshop

The search for every persons unique ridiculous and loveable stupid sides. Through improvisations we search for the red nosed

person who pops up on the stage when we least expect it. We learn to have fun with being bad. That the clown always remain optimistic although he/she flops all the time.

What is a clown? Thanks for asking. A clown is a person that on a stage or in a circus, have fun to make people laugh by being ridiculous and playfully stupid. Jonas Södergrens original pedagogic is playful and challenging and based on "the pleasure of acting". The workshop strives to liberate the actor on the stage.

The workshop is liberated from boring theories and stupid methods.


For dates and info about coming workshops see website:

jonassodergrenschool.com


 

Act and Play workshop

 

We play theatre because we enjoy to pretend that we are someone else. When we play we forget ourselves and thats the reason why we play. People who wants to think play chess, actors want to play. Thinking kills the impulse and feelings kills the game. Don't think! No feelings! We learn that the character we play must follow the actors fantasy and pleasure. The actor is always more interesting than the character he plays. A good actor enjoys all the words she speaks, all the steps she takes. Always light, light as a feather.

 

Through playful and challenging improvisations the students are guided to find their own pleasure on stage.

Suits professionals as well as amateurs.


For dates and info about coming workshops see website:

jonassodergrenschool.com

 


Character workshop

 

The students discover their acting freedom and fantasy by putting on a costume. DONT think about who the character is, DONT think about how the character is, DONT think about where the character comes from. You will discover that on the stage. The workshop is playful and challenging and strives to liberate

the actor.

 

For dates and info about coming workshops see website:

jonassodergrenschool.com

 


Text & game workshop

 

We learn to be light and enjoyable on the stage by filtering the text through games. An actor that underlines the text she is reciting will be heavy, normal and uninteresting. In the theatre we are allowed to be whatever we want, except to be heavy, normal and uninteresting. It is when the actor have fun and enjoys to recite the text through a game that the magic of theatre can start to exist. The workshop suits everyone that wants to discover playful and unconventional directions when working with a text.


For dates and info about coming workshops see website:

jonassodergrenschool.com

 

 Said about Jonas Södergrens workshops:

"Jonas is engaged and serious about being playful. It was inspiring and developing to study with him and his pedagogy and to deepen my knowledge about the art of clowning"

/ Karin Svensson, artist and former student